Ban Điều Hành

Ông Nguyễn Khắc Huy - Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Khắc Huy - Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Khắc Huy có hơn 30 năm kinh nghiệm (trong đó kinh nghiệm tại Việt Nam là 15 năm) trong các ngành Ngân hàng-tài chính, Địa ốc, FMCG, Viễn thông, Phân phối, và hệ thống chuỗi bán lẻ tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Singapore, Hồng Kông và Nhật Bản. Trong vai trò nhà tư vấn Đầu tư tài chính, Ông Huy đã xúc tiến các giao dịch có tổng trị giá hơn 1 tỷ USD.  Ông Huy cũng đã từng nhiều năm là Giám Đốc Điều Hành một tập đoàn đa ngành nghề với hơn 10,000 nhân viên, 8 nhà máy sản xuất và tổ chức phân phối đến hơn 250,000 điểm bán lẻ tại Việt Nam.

Ngoài thời gian làm việc, Ông Huy còn là giảng viên thỉnh giảng tại các chương trình MBA của CVFG (Pháp và Đại Học Kinh Tế TP.HCM), IMC (Đức và ĐH Bách Khoa TPHCM), Houston (Hoa Kỳ và ĐH Quốc Gia TPHCM).

Ông Huy có bằng Tiến sĩ Luật khoa Hoa Kỳ (tốt nghiệp 1997) tại trường luật Chicago-Kent, MBA về tài chính tại Học Viện Công Nghệ Illinois và Cử nhân Kinh Tế tại Đại học California, Long Beach.

Bà Phạm Khánh Tâm - Giám Đốc Ban Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ

Bà Phạm Khánh Tâm - Giám Đốc Ban Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ

Bà Phạm Khánh Tâm tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán. Bà là thành viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Bà đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực kiểm toán tài chính và từng giữ vị trí Giám đốc Kiểm toán tại công ty E&Y, Kiểm soát Tài chính tại KUSTO CEMENT HOLDINGS

Bà hiện đang giữ vị trí Giám Đốc Ban Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ tại TruMan Holdings Việt Nam   

Ông Nguyễn Dương An - Giám Đốc Ban Tài chính

Ông Nguyễn Dương An - Giám Đốc Ban Tài chính

Ông Nguyễn Dương An tốt nghiệp cử nhân Kế toán Kiểm toán, Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng tại Đại Học Kinh tế TP.HCM. Ông có chứng chỉ CFO được cấp bởi học viện Doanh nhân PACE.

Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Kế toán cho các công ty Đa quốc gia và trong nước. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí điều hành như Giám Đốc Tài chính, Kiểm soát tài chính.

Ông hiện giữ vị trí Giám Đốc Tài chính tại TruMan Holdings Việt Nam

Ông Ngô Trí Dũng - Giám Đốc Ban Đầu tư

Ông Ngô Trí Dũng - Giám Đốc Ban Đầu tư

Ông Ngô Trí Dũng hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của TruMan Holdings Việt Nam

Ông Dũng tốt nghiệp Cao học ngành tài chính và Cử nhân ngành Kế hoạch - đầu tư của Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Ông Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập và trình báo cáo đầu tư, kinh doanh chứng khoán bao gồm nghiệp vụ tư vấn niêm yết, hoán đổi cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, huy động vốn cho các dự án bất động sản. Ngoài ra Ông Dũng còn có kinh nghiệm sâu rộng về tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán sát nhập thông qua phương thức hoán đổi cổ phiếu (SWAP), xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát dòng tiền, xây dựng và ban hành hệ thống báo cáo và kiểm soát các công ty thành viên; xây dựng và ban hành mô hình cân nhắc đầu tư; xây dựng hệ thống quản lý thông tin của doanh nghiệp và áp dụng trong quản lý hợp đồng.

Ông Dũng hiện đang giữ vị trí Giám Đốc Ban Đầu tư tại TruMan Holdings Việt Nam.