Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Giám Đốc khối Vận hành

29.02.2016

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý và vận hành hệ thống CNTT trong các lĩnh vực hoạt động Sản xuất, Bất động sản, Tài chính & Ngân hàng, phát triển phần mềm và Phân phối bán lẻ. 

Trước khi gia nhập Truman, bà đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng về CNTT tại Prudential, Manulife, Bao Minh, Amway, Keppelland.

Có kỹ năng chuyên sâu về triển khai và vận hành hệ thống ERP, core Insurance System.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM ngành kỹ thuật thông tin.

Đăng ngày: 29.02.2016