Bà Phạm Khánh Tâm - Giám Đốc Ban Tài chính Kế toán

20.09.2016

Bà Phạm Khánh Tâm tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán. Bà là thành viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Bà đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực kiểm toán tài chính và từng giữ vị trí Giám đốc Kiểm toán tại công ty E&Y, Giám Đốc Tài chính tại KUSTO CEMENT HOLDINGS


Đăng ngày: 20.09.2016