Dự án 55 Trần Nhật Duật

13.10.2016

Vị trí: Trần Nhật Duật, Quận 1, TP.HCM

Quy dự án: 5.000 m2 bao gồm khu thương mại dịch vụ - căn hộ và văn phòng theo tiêu chuẩn 5 sao

Tổng mức đầu : 1.200 tỷ đồng

Đăng ngày: 13.10.2016