Ông Ngô Trí Dũng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

30.09.2016

Ông Ngô Trí Dũng hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của TruMan Holdings Việt Nam

Ông Dũng tốt nghiệp Cao học ngành tài chính và Cử nhân ngành Kế hoạch - đầu tư của Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Ông Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập và trình báo cáo đầu tư, kinh doanh chứng khoán bao gồm nghiệp vụ tư vấn niêm yết, hoán đổi cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, huy động vốn cho các dự án bất động sản. Ngoài ra Ông Dũng còn có kinh nghiệm sâu rộng về tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán sát nhập thông qua phương thức hoán đổi cổ phiếu (SWAP), xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát dòng tiền, xây dựng và ban hành hệ thống báo cáo và kiểm soát các công ty thành viên; xây dựng và ban hành mô hình cân nhắc đầu tư; xây dựng hệ thống quản lý thông tin của doanh nghiệp và áp dụng trong quản lý hợp đồng.

Ông Dũng hiện đang giữ vị trí Giám Đốc Ban Đầu tư tại TruMan Holdings Việt Nam.

Đăng ngày: 30.09.2016