Ông Nguyễn An Toàn - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

31.05.2017

Ông Nguyễn An Toàn hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành của TruMan Holdings Việt Nam.

Ông Toàn tốt nghiệp kỹ sư công nghệ sợi của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Ông Toàn có gần 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ dệt sợi. 

Hiện tại Ông Toàn đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Volkswagen Hà Nội, Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư New City Seadanang, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex). 

Đăng ngày: 31.05.2017