Ông Trịnh Cường - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

31.05.2017

Ông Trịnh Cường hiện là Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành tại TruMan Holdings Việt Nam.

Ông Cường là một Kiến trúc sư và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

Ông hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Hội Đồng Thành viên tại Công ty CP Bất Động sản Newcity Thái Bình, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Long Hậu.

Đăng ngày: 31.05.2017