Truman Holdings VN - Luôn đồng hành cùng tiến về phía trước

13.10.2017

Cuối tháng 9/2017 vừa qua Truman Holdings VN đã tổ chức teambuildings cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty tại Đà Nẵng. 

Ngoài những hoạt động vui chơi tiếp sức thêm năng lượng cho mọi người, Truman Holdings VN hướng đến xây dựng tinh thần đoàn kết, sức mạnh từ những giá trị trong mỗi nhân sự, giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn.

Đăng ngày: 13.10.2017