TruMan là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động những lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ gắn với các nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày của người dân.

Chiến lược phát triển

Kết hợp cả đầu tư mở rộng theo chiều ngang nhằm tăng qui mô, tăng công suất sản xuất các nhà máy sản xuất, chế biến cho các công ty hiện tại; đồng thời, tìm kiếm đầu tư, mở rộng theo chiều dọc thông qua M&A có chọn lọc để hướng tới khép kín chuỗi giá trị.