Sản phẩm & Dịch vụ

Hoạt động đầu tư

Chúng tôi tìm kiếm đầu tư, hợp tác với các đối tác để cùng đầu tư vào các doanh nghiệp trong các lĩnh vực định hướng của Tập đoàn nhằm tận dụng chuyển hóa những cơ hội từ thị trường kinh tế năng động phát triển nhanh của Việt Nam hiện nay. Chúng tôi tập trung vào những doanh nghiệp thế mạnh đặc thù tại thị trường Việt Nam và có tiềm năng phát triển cao.

Quản lý đầu tư

Chúng tôi tin rằng việc tạo ra giá trị đều đặn và bền vững xuất phát từ việc gia tăng giá trị kinh tế thực ra được tạo ra từ mỗi khoản đầu tư. Vì thế, chúng tôi áp dụng phương pháp kết hợp đầu tư vốn tư nhân và quản lý doanh nghiệp chủ động đối với các khoản đầu tư thông qua tối đa hóa đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng quản lý tài chính, quản lý vận hành và các mối quan hệ sâu rộng.


Tư vấn đầu tư
Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ tư vấn đầu tư đặc thù:
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn định giá doanh nghiệp
  • Tư vấn M&A
  • Tư vấn khác