Văn hóa - làm việc tại Truman

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

5 phương châm tạo ra sự khác biệt của Truman:

  • Khách hàng là số 1: Trải nghiệm của khách hàng là định hướng hàng đầu của chúng tôi. 
  • Trung thực:  Nhất quán giữa nói và làm. Trung thực là cách duy nhất để đạt được mục tiêu lâu dài và bền vững.
  • Kỷ luật: Chúng tôi tin rằng thách thức sẽ luôn ở phía trước. Vì vậy, điều cần thiết là tổ chức đội ngũ tốt và kiên định để đạt được mục tiêu.
  • Đoàn kết: Chúng tôi gắn bó với nhau để tạo thành một tập thể mạnh mẽ và cùng hướng tới mục tiêu chung. Nếu muốn đi xa hơn thì hãy đi cùng đồng đội.
  • Đổi mới: Đổi mới không phải để giỏi hơn người khác mà để vượt lên chính bản thân. Chúng tôi của ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.
LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân phù hợp nhất, có định hướng, đam mê thành công và làm việc hiệu quả, sáng tạo.

Làm việc với chúng tôi, các nhân viên luôn được tạo cơ hội để tỏa sáng bằng cách chủ động tạo ra các giá trị cho công ty.