TruMan là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động những lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ gắn với các nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày của người dân.

Về Chúng Tôi

Tầm nhìn - Sứ mệnh


Trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân có qui mô lớn của Việt Nam, một tập đoàn đầu tư đa ngành có phạm vi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực được quản lý hiệu quả và phát triển bền vững.

Xem thêm

Sản phẩm - Dịch vụ


Chúng tôi tập trung hoạt động đầu tư và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ gắn với các nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày của người dân; đồng thời, quản lý doanh nghiệp chủ động đối với các khoản đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ tư vấn đầu tư đặc thù.

Xem thêm

Chiến lược phát triển


Kết hợp cả đầu tư mở rộng theo chiều ngang nhằm tăng qui mô, tăng công suất sản xuất các nhà máy sản xuất, chế biến cho các công ty hiện tại; đồng thời, tìm kiếm đầu tư, mở rộng theo chiều dọc thông qua M&A có chọn lọc để hướng tới khép kín chuỗi giá trị.

Xem thêm